Tüketicilerin %57’si sürdürülebilir şirketleri tercih ediyor

Daha sürdürülebilir bir gelecek için 50 milyona yakın müşterisinin kolektif gücünü seferber etmek isteyen Generali Grubu, geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiği anket ile birlikte Türkiye’deki müşterilerinin sürdürülebilirlik yaklaşımlarını ele aldı. Generali Sigorta, 2.000’in üzerinde 18-65 yaş arası bireyin katıldığı anket sonuçları doğrultusunda 3 farklı müşteri segmenti belirlemeyi başardı. Öte yandan Türkiye’deki müşterilerin sürdürülebilirlik eğiliminin arttığı görüldü. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle müşterilerine hizmet veren Dijital Pazarlama, Pazarlama, Marka Danışmanlığı ve İçerik Üretimi Ajansı Ajans Dijital Kalem’in hizmet sunduğu Generali Sigorta, daha sürdürülebilir bir gelecek için gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 

3 farklı tüketici davranışı olduğu ortaya çıktı

Generali Sigorta’nın 2000’in üzerinde katılımcı ile gerçekleştirdiği anket çalışması sonucunda 3 farklı tüketici davranışı olduğu öğrenildi. Bu müşteri grupları sorumlu müşteri, hevesli sorumlu müşteri ve bağlı olmayan sorumlu müşteri olarak adlandırıldı. Sorumlu müşteriler sürdürülebilirliği oldukça önemli bulan, aktif olarak sürdürülebilir marka arayışında olan ve mali açıdan anlayışlı kişileri kapsarken, hevesli sorumlu müşteriler ise yine sürdürülebilirliği önemli bulan ancak aktif sürdürülebilir marka arayışında olmayan kişilerden oluşuyor. Sorumlu müşterilerin Türkiye’deki oranı ise %31 olarak ön plana çıkıyor ve yeni nesli temsil ettikleri için bu oranın artması bekleniyor. 

Türkiye’deki müşterileri %57’si sürdürülebilirliği öneminin farkında

Türkiye’deki müşterilerin %57’lik dilimi sürdürülebilirliğin öneminin farkında. Bu grubun içerisinde yer alan %31 oranındaki bir müşteri grubu ise sigorta şirketleri de dahil olmak üzere sürdürülebilir firmalardan hizmet almayı tercih ediyor. Sonuçlara göre dünya genelinde yüzdesel olarak Türk tüketicilerin bu konuya daha çok önem verdiği ortaya çıkıyor. Sürdürülebilirliği oldukça önemli bulan ve bu firmaları tercih etmekte istekli tüketici grubu göz önünde bulundurulduğunda Generali sektöründe önde gelen firmalar arasında yer alıyor.

Yeni nesil müşteriler daha dikkatli 

Generali Sigorta’nın gerçekleştirdiği anket 18-65 yaş arası katılımcılardan oluşuyor. Anket sonuçları göz önüne alındığında ise özellikle 18-40 yaş arası tüketicilerin sürdürülebilir firma ve ürünlere önem verdiği görülüyor. Ayrıca Türk tüketicilerde de sürdürülebilir şirketlere karşı daha pozitif bir tutumu bulunuyor. Oranlara göre diğer ülkelerle karşılaştırıldığı zaman Türk tüketicilerin sürdürülebilir sigorta şirketlerini seçme ve hatta bu amaçla daha fazla ücret ödeme ihtimalleri daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. 

Ancak, Türk tüketiciler sadece sürdürülebilirliğin iç organizasyon süreçlerinde işlenmesini yeterli bulmamakla beraber, şirketlerin toplumda aktif rol oynamalarına da oldukça önem veriyor. Bu doğrultuda Generali Sigorta yerel topluluklara olan katkıyı artırmak için The Human Safety Net’i kurdu. Öte yandan AÇEV ile sürdürülen iş birliği de efektif sonuçlar doğuruyor. Generali Sigorta önümüzdeki süreçte de iş birliklerini artırmayı hedefliyor. 

Teşvikler etkili olacak 

Uzmanlar Türk tüketicilerin sürdürülebilir şirketlere verdiği önemin ve gösterdikleri teveccühün artacağını ifade ediyor. Tüketicilerin maliyet dezavantajı olmasına rağmen sürdürülebilir şirketler ve ürünlere olan ilgisi bunu en büyük kanıtı olarak sayılıyor. Sürdürülebilirliği ve yeşil ekonomiyi destekleyen teşviklerin artması durumunda Türk tüketicilerin sürdürülebilirlik algısının gelişeceği ve %57’lik dilimin daha da artacağı öngörülüyor.

bir yorum bırakın