Z Kuşağı Çalışanları Neden Çabuk Sıkılıyor?

Sosyologlar bireyleri doğum yıllarına göre çeşitli kuşaklara ayırıyor ve bireyleri mevcut olduğu kuşağın özelliklerine göre sınıflandırıyor. 1925-1945 yılları arasında doğanlar Sessiz Kuşak, 1946-1964 Bebek Patlaması, 1965-1979 yılları arasında doğanlar X Kuşağı, 1980-1999 yılları arasında doğanlar Y Kuşağı, 2000-2012 yılları arasında doğanlar Z Kuşağı, 2013 ve sonrasında doğanlar ise Alfa Kuşağı olarak gruplandırılıyor. Günümüzde özellikle de ülkemizde en popüler kuşak ise Z Kuşağı. Z Kuşağı bireylerin aktif iş dünyasında yer almaya başlaması ile birlikte toplumun yarısı Z Kuşağı’nı geleceğin teminatı olarak görürken, başka bir grup ise gereğinden fazla abartıldığını iddia ediyor. Z Kuşağı çalışanlar neden çabuk sıkılıyor? Senin için araştırdık. 

İşsizlik sorunu 

Türkiye’deki genç işsizlik oranı TÜİK verilerine göre %20,4 bandında. Bu durum ülkemizin genç kuşağa sahip olma avantajının önüne gölge düşürüyor. Z Kuşağı’na mensup bireylerin iş bulma noktasında çeşitli sorunlar yaşadığı, iş bulsa dahi genellikle düşük ücretlerle çalıştırıldığı biliniyor. Bu durum Z Kuşağı çalışanlarının mevcut işlerinden uzaklaşmasına sebep oluyor.

Gelecek kaygısı 

Günümüz hayat pahalılığı, işsizlik ve mevcut koşullar Z Kuşağı üzerinde baskı oluşturuyor ve gelecek kaygısı yaşamalarına zemin hazırlıyor. İş hayatına katılan veya eğitimine devam eden bireylerin memnuniyet oranları oldukça düşük. Gelecek kaygısı Z Kuşağı’nın zaman ve kariyer planlamalarını olumsuz yönde etkiliyor. 

Ücret beklentisi 

Z Kuşağı çalışanları genellikle asgari ücretle çalıştırılıyor. Z Kuşağı çalışanlarının çok küçük bir dilimi asgari ücretin üzerinde rakamlar kazanabiliyor. Alım gücünün her geçen gün enflasyonun hezimetine uğradığı düşünüldüğünde Z Kuşağı çalışanlarının da doğal olarak ücret beklentisi yükseliyor. Karşılık bulamayan çalışanlar mevcut işlerinden istifa etmeyi tercih ediyor. 

Tecrübe sorunu 

Günümüzde özellikle özel sektör tarafından yayınlanan iş ilanlarının içeriği incelendiğinde başvuru yapan adaylardan aynı anda birçok beceriye sahip olmaları bekleniyor. Bunun yanı sıra tecrübe beklentisi de iş başvurusunda bulunan adayların rekabeti açısından büyük önem taşıyor. Z Kuşağı’nın iş dünyasına yeni katılması, tecrübe sorununun oluşmasına ve tercih edilmemelerine neden oluyor. 

Küreselleşme 

Teknoloji ve dijital dönüşüm kapsamında dünyadaki sınırlar bir mobil cihazın içerisinde sığmaya başladı. Z Kuşağı çalışanları özellikle gelişmiş ülkelerdeki akranlarının alım gücünü ve yaşam biçimini göz önünde bulundurduğunda çalışma hayatından uzaklaşıyor. Özellikle teknolojik ürünler konusunda Z Kuşağı oldukça şikayetçi. 

Tükenmişlik hissi

Z Kuşağı çalışanlarının yaşadığı genel problemler bu kuşağa mensup bireyleri mental ve fiziksel olarak yıpratıyor. Dolayısıyla oluşan tükenmişlik hissi ve beklenti kaybı Z Kuşağı çalışanlarını iş dünyasından uzaklaştırıyor. Bu his genellikle Z Kuşağı çalışanlarını girişimciliğe ya da negatif anlamda genç işsizliğe teşvik ediyor. 

Kaynak: Z Kuşağı Neden Çabuk Sıkılıyor?

bir yorum bırakın