Generali Grubu’nun prim rakamı 2023’ün ilk yarısında 42,2 milyar € düzeyine ulaştı

Generali Grup, 2023 yılının ilk yarısına dair finansal sonuçlarını açıkladı. Grup, enflasyonist ortama bağlı olarak gelişen fiyat dalgalanmaları ile ABD ve Avrupa’da bankacılık sektöründe kredi uygulamalarının daha sert kurallara bağlanması sonrasında kredilerdeki daralma gibi olumsuz gelişmelere rağmen büyümesini kararlılıkla sürdürüyor. Brüt yazılan prim rakamını, hayat dışı segmentindeki güçlü büyümenin (%+10,6) etkisiyle 42,2 milyar € düzeyine (%+3,6) yükselten Grup, düzeltilmiş net sonuçlarını 2,3 milyar € düzeyine çekerek güçlü büyümesini (%+60,9) devam ettirdi. Düzeltilmiş sermaye birikiminin güçlü katkısı sayesinde %228’lik Sermaye Yeterlilik Oranına ulaşan Generali Grup (2022 Mali Yılında %221 oranında), son derece sağlam bir sermaye pozisyonu elde etmeyi de başardı.

Hayat sigortalarındaki net girişler, Grubun uyguladığı stratejiyle tutarlı olarak tamamen yatırım bağlantılı ve koruma nitelikli ürünlere odaklanırken, faaliyet sonuçlarında, hayat dışı segmentinin başı çektiği başarılı bir tablo ile 3,7 milyar € rakamı aşılarak (%+28,0), hayat segmentinin de güçlü bir performans sergilediği görüldü.

Mali piyasalar dirençli olduklarını kanıtladı

Tüm dünyada finansal piyasalardaki birbirine bağlantılı birçok farklı soruna rağmen değişik segmentlerde büyümesini devam ettiren Generali Grup, portföyünün dengelenmesi için atılan adımları kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı. 2023’ün ilk yarısında düşük enerji fiyatları ve tedarik zincirlerindeki krizin gerilemesi enflasyonu aşağıya çeken bir unsur oldu. Bir yandan da bazı ülkelerde artan ücretler daha kalıcı bir enflasyonist dinamiğine işaret etti. Ek olarak tüm dünyadaki ekonomik yavaşlama da gündemdeki yerini korudu. Grup, bu gelişmeler ışığında 2023’ün ikinci yarısında dünya genelinde sigorta sektörünün, önümüzdeki aylarda enflasyonda beklenen düşüşle dengelenebilecek ekonomide yavaşlama olasılığının getirdiği belirsizlikten etkilenebileceğini öngörüyor.

“Yaşam Boyu Ortaklık 24: Büyümeyi Yönetmek” planında belirtilen öncelikler doğrultusunda Grup, Hayat segmentinde daha verimli sermaye tahsisi ile kârlılığını daha da artırmak için portföyünün yeniden dengelenmesine yönelik atılan adımları kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı. Müşterilerin özel gereksinimleri ve yeni ihtiyaçları için tasarlanan bir dizi modüler çözümle karmaşıklığı azaltma ve yenilikçilik yönündeki çalışmalar kilit rol oynamaya devam ederken, Mal ve Kaza segmentinde, Grup’un 2024 yılında faaliyet gösterdiği oturmuş sigorta pazarlarındaki hedefi, Liberty Seguros’un satın alınmasının da etkisiyle kârlı büyümeyi en üst düzeye çıkarmak olacak. Grup ayrıca, 2022 ile 2023’ün başında yapılan ve yıllık ortalama prim rakamında somut bir artışı beraberinde getiren fiyat ayarlamaları sonrasında fiyatlandırma boyutundaki düzenlemelere ve kârlılığı artırmayı amaçlayan diğer teknik önlemlere yönelik uyarlanabilir bir yaklaşım izlemeye devam edecek.

Grup, bunlara ek olarak yatırım politikasıyla ilgili sigortalılara karşı yükümlülüklerle tutarlılığı sağlamayı ve cari getirileri artırmayı amaçlayan varlık dağılımı stratejisini, uzun vadede portföy çeşitliliğini ve enflasyona karşı direnç kazanmayı amaçlayan belirli yatırımlarla ilerletmeyi de hedefliyor.

Generali Grup, kârlılığı sürdürmek amacıyla atılan ticari adımlar ve planla uyumlu bir biçimde hayata geçirilen stratejik inisiyatifler sayesinde, 2021-2024 döneminde hisse başına kazançta %6 ila %8 düzeyinde bir yıllık bileşik büyüme oranı elde etmeyi ve 2022-2024 döneminde 8,5 milyar avroyu aşan net holding nakit akışı sağlamayı hedefliyor. 2022-2024 döneminde hisse başına temettü göstergesine odaklanan bir politika ile hissedarlara toplamda 5,2 milyar ila 5,6 milyar avro temettü dağıtmak için sürdürülebilir büyümesine devam eden Grup, kazanç profilini geliştirme ve inovasyonda liderlik kararlılığıyla çalışmalarını sürdürüyor.

“Bu sonuçları tüm çalışma arkadaşlarımızın ve acentelerimizin çabaları sayesinde elde ettik”

Generali Grup’un finansal sonuçları ile ilgili açıklama yapan Generali Grup CEO’su Philippe Donnet, 2023’ün ilk yarısında elde edilen sonuçların ‘Yaşam Boyu Ortaklık 24. Büyümeyi Yönetmek’ stratejisinin etkinliğini kanıtlamaya devam ettiğini gösterdiğini ifade etti. Bir yandan artan kârlılığın, çeşitlenen faaliyet alanlarının ve ekonomik dalgalanmalar karşısındaki dayanıklılığın güçlü mali pozisyona dikkat çektiği söyleyen Donnet, grubun iddialı hedeflerine ulaşma yolunda başarıyla ilerlediğini gördüklerini belirtti: “Grubun sürekli olarak değişen makroekonomik ve jeopolitik tabloda başarıyla yoluna devam etmek için gereken her şeye sahip olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz. Buna ek olarak, küresel varlık yönetimi platformumuzu geliştirecek bir adım olarak yakın zamanda Liberty Seguros ve Conning’in satın alınması, Avrupa’da sigorta alanındaki liderliğimizi pekiştirecek ve Grubumuzu daha da güçlendirecektir. Bu sonuçların tüm çalışma arkadaşlarımızın ve acentelerimizin çabaları sayesinde elde edildiğini belirtmem gerek. Bir yandan da bu sonuçlar tüm paydaşlarımız için değer yaratarak sürdürülebilir büyüme sağlama yolunda sağlam bir temel oluşturuyorlar.”

bir yorum bırakın