Generali Grubu, büyümeye devam ediyor

Assicurazioni Generali Yönetim Kurulu, Andrea Sironi’nin başkanlık ettiği toplantıda Generali Grubu’nun 30 Eylül 2022 tarihli finansal sonuçlarını açıkladı.

Hem hayat hem de hayat dışı segmentlerindeki devam eden büyüme sayesinde brüt yazılan primler 59.832 milyon Euro’ya (+%1,3) yükselirken, hayat sigortası net girişleri 7.667 milyon Euro (%-25,3) olarak gerçekleşti. Düşüş, esas olarak, Grubun hayat sigortası iş portföyünü yeniden konumlandırma stratejisinin yanı sıra belirli yürürlükteki yönetim eylemleriyle tutarlı olan tasarruf kolundan kaynaklandı. Artan makroekonomik belirsizliği yansıtan birim bağlantılı iş kolunu azaltırken, koruma hattı güçlü bir büyüme sağladı. Finansal piyasaların performansını yansıtan hayat sigortası teknik karşılıkları 418,5 milyar Euro tutarında (2021 mali yılına kıyasla -%1,4) gerçekleşti.

Hayat ve hayat dışı segmentlerindeki olumlu gelişme sayesinde faaliyet sonucu artmaya devam ederek 4.770 milyon Euro’ya (+%7,8) ulaştı. Hayat segmentinin faaliyet sonucu (+%23,9) ve Yeni İş Marjı (+0,68 b.p.), artan faiz oranlarından yararlanarak büyümesini sürdürdü. Hem hayat hem de hayat dışı segmentinin faaliyet sonucu da artış (+%2,9) gösterirken, birleşik oran, Arjantin’deki hiperenflasyonun hızlanmasından da etkilenen daha yüksek kayıp oranı nedeniyle %93,3 olarak gerçekleşti.

Varlık ve Servet Yönetimi segmentinin faaliyet sonucu ise 714 milyon Euro (%-7,5) olarak istatistiklere yansıdı. Değişiklik tamamen, finansal piyasaların hareketine bağlı olarak Banca Generali’deki düşük performans ücretlerinden kaynaklandı. Varlık Yönetimi, 459 milyon Euro (+%1,7) işletme sonucu elde ederken, holding ve diğer iş kollarının faaliyet sonucu, esas olarak gayrimenkul performansından yararlanarak (%+9,9) büyüdü. Faaliyet dışı sonuç ise 1.064 milyon Euro olarak gerçekleşti. Spesifik olarak, faaliyet dışı yatırım sonucu -245 milyon Euro (137 milyon Euro 2021’in ilk 9 ayı), çoğunlukla satılmaya hazır olarak sınıflandırılan yatırımlardaki, özellikle de Rus yatırımlarındaki yüksek değer düşüklükleri ve azalan net gerçekleşen kazançlar nedeniyle oldu.

Net sonuç ise, 2022’nin ilk dokuz ayı için 141 milyon Euro tutarındaki Rus yatırımlarının etkilerinden dolayı 2.233 milyon Euro (2021’in ilk 9 ayında 2.250 milyon Euro) olarak gerçekleşti. Grubun yönetilen toplam varlıkları ise 621,8 milyar Euro oldu (2021’e kıyasla -%12,4) ve bu durum çoğunlukla sabit getirili menkul kıymetlerin faiz oranlarındaki artışı yansıtmaktadır.

Grubun özkaynakları 16.578 milyon Euro olarak gerçekleşirken (2021 MY’ye kıyasla -%43,4), değişim, esas olarak satılmaya hazır rezervlerdeki -14.063 milyon Euro’luk düşüşten kaynaklandı. Grup, %223 (2021 MY’de %227) olan Ödeme Gücü Oranı ile son derece sağlam sermaye pozisyonunu korudu.

Dijital Pazarlama, Pazarlama, Marka Danışmanlığı ve İçerik Üretimi Ajansı Ajans Dijital Kalem’in hizmet sunduğu Generali Grup’un Mali İşler Müdürü Cristiano Borean açıklanan sonuçlar ile ilgili olarak şunları söyledi: “İlk dokuz ayın sonuçları, en kârlı iş kollarına ve çeşitlendirilmiş kazanç kaynaklarımıza odaklanma stratejimizin temelleri üzerine inşa edilen Grubumuzun sağlamlığını yansıtıyor. Bu sağlamlık, mevcut makroekonomik ortama rağmen, değer üretmeye devam etmemizi sağlıyor. Generali, Yaşam Boyu Ortaklık 24: Büyümeyi Yönetmek stratejik planımızın etkili bir şekilde uygulanmasını yansıtan sürdürülebilir büyümeyi başarıyla gerçekleştiriyor ve faaliyet sonuçlarını sürekli olarak artırıyor”.

bir yorum bırakın