FROM THE BLOG

Verimliliği artırmak için dijitalleşme şart

CSC’nin The Economist dergisinin araştırma birimi The Economist Intelligence Unit (EIU) işbirliği ile gerçekleştirdiği Dijital Liderler Araştırması’na göre, dijital teknolojilerden kapsamlı bir şekilde yararlanan büyük ölçekli global şirketler, bu teknolojileri tam olarak kullanmayan şirketlere kıyasla, performans, verimlilik ve uyum anlamında daha büyük avantajlar elde ediyorlar.

Araştırmaya global kurumlardan CEO, kıdemli BT yöneticisi ve diğer C seviyelerinden 500’ü aşkın yönetici katıldı. Katılımcıların yüzde 8’i, kurumları majör işlevlerin tamamında dijitalleştiği için, “dijital lider” olarak tanımlandı. Dijital liderler belirgin avantajlardan yararlanıyorlar: Kurumlarının stratejik hedeflere ulaşmasında BT’yi vazgeçilmez olarak değerlendiriyorlar, küresel olarak diğer kurumlardan daha entegreler, bilginin fonksiyonlar ve bölgeler arasında paylaşımında daha efektifler. Bunlara ek olarak:

  • Dijital liderlerin yüzde 37’si, son mali yıldaki finansal performanslarının rakiplerinden çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Diğer şirketlerde bu oran yüzde 11 seviyesinde.
  • Dijital liderler, genel (public) bulut, işbirliği yazılımı ve bulut tabanlı uygulama servisleri gibi başlıklarda yatırımların önceliklendirilmesinde diğer şirketlerin önündeler.
  • Dijital liderlerin yüzde 63’ü, önümüzdeki üç yıl içinde toplam BT harcamalarının belirgin biçimde artacağını ifade ederken, bu oran diğer şirketlerde yüzde 52 seviyesinde bulunuyor.
  • Dijital liderlerin yüzde 44’ü BT stratejisinin temel belirleyicisinin CEO olduğunu belirtiyor.

Birçok şirket dijital adaptasyonda gecikiyor

BT yatırımları gelecek üç yıl içinde artacak olsa da, CSC’nin araştırması, şirketlerin çoğunluğunun yeni dijital teknolojilerin avantajlarından tümü ile yararlanamadıklarını gösteriyor.

  • Dijital liderlerin yüzde 51’i, diğer yöneticilerin ise yüzde 27’si, kurumlarının stratejik hedeflerine ulaşmada BT’yi vazgeçilmez bir partner olarak görüyor.
  • Katılımcıların yüzde 54’ü verimliliği artırmak için dijitalleştiklerini belirtirken, yüzde 35’lik bir kesim ana hedeflerinin maliyetleri düşürmek olduğunu ifade ediyor.
  • Dijital liderlerin kurumlarında merkezi BT fonksiyonu toplam BT bütçesinin yüzde 85’ini kontrol ederken, tüm yöneticiler genelinde bu oran yüzde 63’e geriliyor.
  • Yüzde 25’lik bir kesim dijital teknolojiyi tamamen dijitalleşmiş şirketlerin seviyesine ulaşmanın bir yolu olarak görürken, yüzde 10 için teknoloji rakipleri geride bırakma anlamına geliyor.
  • Katılımcıların üçte birinden fazlası, yakın gelecekte siber güvenlik araçlarını kullanmayı planlarken, siber açıklara bağlı risklere karşın siber güvenlik harcamalarının geride kaldığı görülüyor.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir