FROM THE BLOG

3 soruda “Faaliyet Raporu”

Yıllık faaliyet raporunda şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışı, her yönüyle finansal durumu doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun bir şekilde yansıtılmak zorundadır. Gereği gibi hazırlanan yıllık faaliyet raporu, şirket faaliyetlerinin izlenebildiği ve şirketin kurumsal çerçevede yönetilip yönetilmediğini görülmesine olanak sağlayan temel belgedir.

Halkla ilişkiler ve sosyal medya ajansı Dijital Kalem, tüm sermaye şirketlerinin düzenlemek zorunda olduğu faaliyet raporlarını kurumunuz adına hazırlıyor, rapora dair tüm süreçlerin baştan sona yönetimini üstleniyor.

Faaliyet raporunun pazarlama materyali rolü nedir?

Faaliyet raporları yasal gerekliliklerinin yanı sıra kurumun yıllık faaliyetlerini, yeniliklerini, yarattığı değeri ve finansal sonuçlarını özetleyen, almanak işlevi gören yayınlardır. Bu özellikleriyle pazarlama materyali olarak da değerlendirilmektedirler.

Yıllık faaliyet raporunu hangi şirketler hazırlamalıdır?

Yıllık faaliyet raporu tüm sermaye şirketlerinde düzenlenmek zorundadır. Bu çerçevede, anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler faaliyet raporu düzenlemekle yükümlüdür.

Ne zamana kadar hazırlanmalıdır?

Yıllık faaliyet raporu, ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanmalıdır. 01 Ocak-31 Aralık hesap dönemine sahip şirketlerde bu rapor, 28 Şubat’a kadar tamamlanmalıdır. Bu tarihten sonra hazırlanan raporlar da geçerli olacaktır ancak, raporun geç hazırlanmasından kaynaklanan bir zarar olursa, raporu hazırlayacakların sorumluluğu gündeme gelebilir. Bu rapor olmadan genel kurulun yapılamamaktadır.

 

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir